TERMENI ȘI CONDIȚII

Pentru utilizarea site-ului www.rus-partners.ro

Prevederi legale

Site-ul www.rus-partners.ro (în continure ”Site”), este proprietatea Societății Civile Profesionale de Avocați cu Răspundere Limitată ”Rus & Asociații” (în continuare ”Rus & Partners”). Utilizarea site-ului reprezintă acceptarea de către utilizator a termenilor și condițiilor de utilizare, ce guvernează relația dintre Rus & Partners și terți.

Rus & Partners a conceput acest site în scopul informării publicului, cu respectarea prevederilor legale privind drepturile de autor, precum și actele normative aplicabile activității desfășurate de avocați, respectiv Legea nr. 51/1995 și Statutul Profesiei de Avocat cu toate modificările și actualizările ulterioare.

Limitarea răspunderii

Site-ul reprezintă informațiile cele mai recente privind activitatea desfășurată de Rus & Partners și membrii echipei sale. Cu toate acestea, Rus & Partners nu poate fi ținută responsabilă pentru inadvertențe, omisiuni sau erori privitoare la informațiile menționate. Inadvertențele, omisiunile sau erorile, vor fi corectate cu celeritate, dar Rus & Partners nu poate fi trasă la răspundere pentru eventualele daune materiale sau financiare rezultate din utilizarea informațiilor sau a oricăror părți ale site-ului. Informațiile de pe acest site au un rol pur informativ și nu pot fi interpretate ca fiind o reclamă sau o ofertă pentru servicii juridice.

Rus & Partners nu poate fi trasă la răspundere pentru orice probleme de funcționare a unor alte site-uri, linii telefonice, servere, programe sau echipamente ce ar putea rezulta în urma utilizării site-ului.

Rus & Partners își rezervă dreptul de bloca accesul temporar sau pe termen nelimitat la anumite părți ale site-ului sau chiar a site-ului în cazul în care consideră necesar. Informațiile cuprinse pe site pot fi modificate, conform dreptului de dispoziție al Rus & Partners.

Informațiile ce se regăsesc pe acest site, au un rol pur informativ. În cazul în care, sunt incluse articole specializate, acestea pot fi interpretate doar sub informația pe care o furnizează, utilizatorul purtând întreaga responsabilitate pentru modul în care înțelege să o folosească. Aceste informații nu sunt și nici nu vor fi considerate ca o ofertă sau o opinie juridică, ce poate fi utilizată de către utilizator în scopuri personale.

Protecția Site-ului

Rus & Partners, ca proprietar al Site-ului, își asumă luarea de măsuri pentru securizarea site-ului și protecția acestuia împotriva oricăror încercări de deturnare, de includere a unor programe ce dăunează utilizatorilor. Între acestea, sunt incluși viruși informatici, programe de tip pishing, troian, bombe logice sau orice alte programe software care sunt de tip malware.

Tehnologia utilizată

Rus & Partners nu utilizează tehnologiii de tip-ul ”cookies”, fișiere server log, nu sunt monitorizate adresele de IP sau activitatea de pe serverele utilizatorilor sau ale terților și nu plasează automat informații în alte computere.

În cazul documentelor transmise prin intermediul site-ului, ne rezervăm dreptul de utiliza programe ce asigură protecția și filtrarea acestora, precum Application Tracking System. Programele utilizate de către site vor fi întotdeaun interne, nefiind utilizate produse externe de tip SaaS.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Rus & Partners respectă dreptul la viață privată al persoanelor care vizitează Site-ul și care ne contactează pe cale electronică. Atunci când interacționați cu noi, există posibilitatea să ne furnizați voluntar sau involuntar, informații care să ne ajute să vă identificăm (spre exemplu, nume, e-mail, număr de telefon).

De asemenea, anumite informații care ne ajută să vă identificăm sunt necesare pentru executarea contractelor de asistență juridică pe care le încheiem cu dumneavoastră, dar și în vederea transmiterii noutăților legislative și anunțurilor de participare la conferințe și alte evenimente. În plus, Rus & Partners colectează unele informații referitoare la colaboratorii și angajații săi, conform legii. Aceste informații sunt cunoscute sub denumirea de „date cu caracter personal”. Prezenta informare respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”).

Temeiurile juridice ale prelucrării

A. Prelucrarea bazată pe consimțământ [art. 6 alin. (1) lit. (a) din GDPR]
În activitatea Rus & Partners, prelucrările de date având ca temei consimțământul persoanelor vizate pot fi diverse, în funcție de activitățile concrete desfășurate și scopurile urmărite.

Vom prelucra de exemplu, datelor clienților persoane fizice, în scop de promovare (transmiterea de alerte legale/newslettere prin e-mail). Aceasta se realizează pe baza consimțământului liber, specific, informat și lipsit de ambiguitate, obținut în mod legal de la clienți.

B. Prelucrarea necesară pentru încheierea și executarea unui contract [art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR]
Acest tip de prelucrare are loc, spre exemplu, atunci când inițiativa încheierii contractului de asistență juridică aparține unui nou client, persoană fizică. De asemenea Rus & Partners va prelucra datele de contact ale unui nou avocat colaborator, în vederea încheierii contractului de colaborare.

C. Prelucrarea necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale [art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR]
Prelucrarea datelor cu caracter personal pe temeiul necesității conformării unei obligații legale presupune existența unei norme legale imperative aplicabile Rus & Partners. În acest caz, prelucrarea este necesară în vederea conformării obligației legale.

1. În baza legislației privind prevenirea și sancționarea spălării banilor și prevenirea și combaterea finanțării terorismului (Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării terorismului), avocații au anumite obligații de implementare a unor măsuri specifice de cunoaștere a clientelei și de raportare a unor tranzacții suspecte. Prelucrările de date cu caracter personal necesare îndeplinirii acestor obligații sunt întemeiate pe obligația legală.

2. Avocații au obligația de a menține anumite evidențe specifice privind activitatea lor, precum Registrul electronic al actelor întocmite de avocat. Prelucrările de date cu caracter personal realizate în acest scop au ca temei juridic îndeplinirea unei obligații legale.

D. Prelucrarea necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public [art. 6 alin. (1) lit. e) din GDPR]
Conform art. 39 din Legea nr. 51/1995, în exercitarea profesiei, avocații sunt parteneri indispensabili ai justiției. Prin urmare, activitatea profesională a avocatului se exercită în scopul înfăptuirii justiției, servind astfel unui interes public. În acest caz, temeiul pe baza căruia Rus & Partners prelucrează datele cu caracter personal este cel prevăzut în art. 6 alin. (1) lit. e) din GDPR. Pentru a realiza activitatea profesională în scopul înfăptuirii justiției, avocatul prelucrează datele cu caracter personal ale părților adverse sau ale unor terțe persoane. Temeiul acestei prelucrări nu este consimțământul persoanelor vizate, dar nici contractul de asistență juridică încheiat cu clientul.

Datele cu caracter personal ale minorilor

Rus & Partners nu solicită și nu colectează în mod intenționat date personale de la minori. În situația în care Rus & Partners descoperă că a colectat în mod accidental date personale de la un minor, va elimina acele date în cel mai scurt timp posibil. Totuși, Rus & Partners va putea colecta date cu caracter personal de la minori atunci când există consimţământul expres acordat în acest sens de către părinți sau reprezentanții legali, dar numai în cazul în care aceste date sunt necesare în cadrul unui contract de asistență juridică.

Drepturile de autor

Copyright 2020 Rus & Partners. Toate drepturile rezervate.

Prin utilizarea site-ului orice persoană este de acord cu utilizarea informațiilor numai în scop personal de informare. Toate textele, fotografiile, elementele grafice, articolele și informațiile de pe site sunt proprietatea exclusivă a Rus & Partners. Drept urmare, nu pot fi utilizate, distribuite, re-distribuite sau publicate fără acordul expres al Rus & Partners.

Este strict interzisă utilizarea informațiilor cuprinse pe site în scopul distrugerii reputației profesionale a Rus & Partners, a membrilor echipei, a relațiilor acestora cu clienții sau în scop de a altera natura conținutului informațiilor furnizate.

Modificari ale Termenilor și Condițiilor

Rus & Partners își rezervă dreptul modificării termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului, fără nicio notificare prealabilă. Actualizarea periodică a acestora va fi inclusă cu celeritate pe site.